Slovensko online dating sk


13-Jun-2017 16:54

Bola vybudovaná sieť zmluvných značkových opravovní a precízna metodika likvidácie poistných udalostí.

Boli zavedené dovtedy nevídané krycie listy, kedy klient po oprave nemusel platiť za opravu, ale poisťovňa preúčtovala plnenie priamo do opravovne.

The Henkel Marketing and Sales Intelligence (MSI) team based in the Shared Service Center (SSC) Bratislava acts as an internal service provider for the Henkel Marketing and Sales organization by providing internal clients in Marketing and Sales with quantitative and qualitative information, reports and services related to markets, clients and consumers as basis for fact-based decision making.

Spoločnosť vznikla odkúpením štátnej poisťovne - Slovenská poisťovňa najväčšou nemeckou poisťovňou Allianz, ktorá na Slovensku (pôvodne v Československu) pôsobila od roku 1993.

Po trojročnom úspešnom podnikaní v Nemecku bol rok 1893 označený ako začiatok medzinárodnej obchodnej činnosti spoločnosti Allianz, kedy bola v Londýne založená prvá filiálka tejto spoločnosti.

Londýnsky úrad patril pod riadenie Carla Schreinera.

Peter Frankl (dovtedy riaditeľ oddelenia školenia Allianz pojišťovna v Prahe). Na Slovenskom trhu mala dcérska spoločnosť Allianz problém získať väčší podiel na trhu, ktorý by zabezpečil koncernovú stratégiu mať v každom štáte pozíciu do 3 miesta na trhu.

V rekordne krátkom čase, už od 1.12.1993, začalo predávať 6 produktov životného poistenia prvých 12 reprezentantov, a to 4 reprezentanti z Bratislavy a západného Slovenska a 8 reprezentanti zo stredného Slovenska. Linhof a Thomas Münkel, neskôr pribudol štvrtý člen predstavenstva Jiří Charypar.

Henkel operates worldwide with leading brands and technologies in three exciting business areas: Laundry & Home Care, Beauty Care and Adhesive Technologies. What we offer In case of interest, do not hesitate to send us your Curriculum Vitae and cover letter in English language.

Our success is built on constant innovation and people who strive for excellence. We will contact only candidates who match a profile we are looking for.

Od 1.6.1995 začal mimoriadne úspešný predaj havarijného poistenia motorových vozidiel, ktorým Allianz poisťovňa vniesla na trh skutočnú kvalitu.

Poistenie na celom území Európy ponúkala len za 10%-nú prirážku, pričom dovtedy mala konkurencia 50 alebo 100%-né navýšenia.Linka pre hlásenie poistných udalostí zo Slovenska - 0800 122 222.